Egészségmagatartás kialakítása

AZ AKTIVITÁSÉRT

 

Az egészségmagatartásunk kialakítása önváltoztatási folyamat

A saját egészségfejlesztési folyamatom legfontosabb tapasztalata az volt, hogy az érzelemszabályozási  képességeimet kellett fejlesztenem annak érdekében hogy képessé váljak a testem harmonikus működtetésére. Pszichológusként azt látom, hogy az internet tele van a gyors megoldások ígéretére kecsegtető felszínes megoldásokkal, amelyek nem térnek ki arra, hogy egy egyén  tudattalanja hogyan formálja a mindennapi döntéshozatalt, ez pedig nem teszi lehetővé, hogy hosszútávon is fenntarthatóvá váljon a harmonikus testi, szellemi, lelki állapot, s megértsük a komplex érzelemszabályozás alapjait.  Abban is hiszek, hogy az élet összes többi problémájának a helyes megoldása vezet el az egészséges testsúlyhoz, hiszen a gyors testsúlycsökkentés még nem garancia arra, hogy az életünk pozitív irányba változzon.

 

A problématérképünk megrajzolása adja meg az esélyt arra, hogy a helyes problémamegoldási folyamatot hozzuk létre az életünkben:

problématérkép

Problématérkép kialakításával a célom:

A túlsúlyproblémákkal küzdő egyének sokszor beszámolnak arról, hogy az érzelmi állapotukban jelen lévő rendetlenség megakadályozza őket abban, hogy egy eredményes stratégiát tudjanak kialakítani. Ezért szükség van annak a konkrét  konkrét érzelmi problémának a tudatosítására, ami a túlsúly kialakulásában és fenntartásában szerepet játszik az életükben.

Hiszen ezek a belátások indítanak el bennük egy megértési és változási folyamatot. A munkafüzetben megválaszolásra váró kérdések ezt a folyamatot segítik elő. Mert az egyéni igények a belső feszültségnyomás miatt kezdetben csak arra irányulnak, hogy szűnjenek meg a belső rossz érzések, s nem arra, hogy szeretnék átlátni a tudatos és tudattalan mozgatórugóikat, pedig csak ezeknek a mozgatórugóknak a tudatosítása vezet el a harmonikusabb életmódhoz.

A nemrég megjelent az Aranyfonál az elhízás labirintusából című könyv, amelyet Dr. Cserjési Renáta neuropszichológussal írtunk az elhízás pszichológiai háttérfolyamatairól. Ebben a könyvben arra vállalkoztunk, hogy a komoly szakmai koncepciókat és a sikeresen változtatók tapasztalatait, valamint a munkánk során segítséget kérő, túlsúllyal küzdő páciensek érzelmi élményeit, nehézségeit úgy foglaljuk össze, hogy mindenki számára érthetővé tegyük a problémakör lelki aspektusait. Az volt a szándékunk, hogy úgy mutassuk be a problémakört, hogy az alapok megértése után már mindenki meg találhassa azt az utat, amit alkalmazni tud a saját életében.

önvizsgálat

Belső önvizsgálat témakörei

A belső érzelmi káoszunk sok nézőpontból érdemes feltárni.

Arra érdemes keresni a választ, hogy egy túlsúlyos miért nem tud nyugodtan aludni, miért van szüksége egészségkárosító viselkedésformákra? Miért van jelen az életében az érzelmi éhség, és milyen aspektusait nem tudatosította még a mindennapi életében.

A külső és belső élettere kialakítása hogyan történt, s hogyan lehet felszínre hozni és belátni élete korábbi veszteségeinek hatásait. Miért és hogyan torzult el az egészséges teste és az önképe?

felismerés

A gondolkodási folyamatunk célja a valódi problémák felismerése

Az egészségfejlesztési  célok kialakításában a lehető leghatékonyabb pszichológiai módszerekkel segítek megtalálni a valódi okát a túlsúlyproblémának.  A változási folyamat megvalósításához szükséges az, hogy felismerjük, hogy a diszfunkcionális hiedelmeink honnan származnak, és a belső mozgatórugóink honnan erednek.

A feladatok és a kérdések feldolgozása nagyon őszinte belső párbeszédet feltételez, és olyan korábbi rossz élményekre is rávilágítja a figyelmet, amivel kapcsolatban eddig nem történt meg a szembesülés.

Létezik valódi újrakezdés?

78. Létezik valódi újrakezdés?

A változás transzteroretikus modelljének az a koncepciója, hogy a változást folyamatként érdemes felfogni, hiszen minden viselkedésváltozás szakaszokon megy keresztül, s az egyes szakaszok más és más pszichológiai jellemzőkkel bírnak, amelyet a viselkedésváltozást támogató programoknak figyelembe kell venniük a megfelelő hatás eléréséhez. A mai podcastben a fontolgatás előtti szakasz és a fontolgatás szakaszának gondolkodásmódját mutatom be, valamint azt, hogy milyen önpusztító hárításokat alkalmazunk, s a szándékos változás előmozdításának megvalósításához hogyan érdemes tudatosítani ezeket.

 

79. Milyen technikák segítenek elköteleződni a változásunk mellett?

79. Milyen technikák segítenek elköteleződni a változásunk mellett?

A mai podcastben az transzteoretikus modell következő szakaszait mutatom be, az előkészület és a cselekvés és fenntartás szakaszának a gondolkodásmódját ismeretem. Többek között azt, hogy hogyan valósíthatjuk meg önmagunk és a probléma újraértékelését, hogyan válhatunk magabiztosabbá a változási döntéseinkkel kapcsolatban, s hogyan összpontosíthatunk a problémánk leküzdésének legalkalmasabb megoldására. S beszélek arról, hogy hogyan teremtsük elő azt az időt és érzelmi energiát, amelyre szükségünk van a gyógyulásunkhoz.

 

Tervezhető-e a Saját életstílusunk?

A problématérkép mellé választható motivációs beszélgetés is.

Tapasztalatom szerint minden változáshoz énképváltozás szükséges, s ahhoz, hogy valódi változást érjünk el az életünkben, be kell ismernünk magunk előtt, hogy nem a legjobban vezettük eddig az életünket.

Azért készült ez a feladatsor kitölthető pdf formátumban, hogy a kitöltése során a színes szövegdobozokba írhatóak rögtön a válaszok, a kitöltés után, van rá lehetőség, hogy a túlsúlyos átbeszélje velem a megértett aspektusokat egy motivációs interjú keretében.

Megrendelés

 Itt küldheted le a megrendelésedet.

Nyilatkozat

12 + 15 =