Vágytaláló Podcastek

AZ ÉRZELMI KAPCSOLATÉRT

Miért készítem a vágytaláló podcast sorozatot?

A szakmai beszélgetéseim során alakult ki bennem az a meggyőződés, hogy nagyon sok olyan vélemény van a párkapcsolat létrejöttével kapcsolatban, ami sokszor megnehezíti a társkapcsolatok kialakulását. Ezért a podcastekben azokat a könyvekben található különböző nézőpontokat mutatom be, amelyek a kapcsolat létrejöttének tudattalan és tudatos meghatározói. Már régóta az a meggyőződésem, hogy belül a lelki folyamatok szintjén fontos az engedélyt kiadni önmagunknak, ha társat szeretnénk. S ehhez szükséges egy igazi belülről jövő mély vágy, hogy az igazi intimitáshoz vezető úton elinduljunk. Ezért ezekkel a podcastekkel az a célom, hogy mindenki vállalja el a felelősséget a saját  fejlődési útjáért, ami a nővé vagy férfivá válás során átélhet, s kapjon olyan szempontokat, ami mindig továbbsegíti az útelágazásoknál.

A hetente megjelenő pszichológiai témájú podcastek a képekre kattintva érhetők el.

Vágytaláló

Vágytaláló program

A saját szakmai életem legfontosabb tapasztalata az, hogy a a pácienseknek arra van szüksége, hogy kialakítsuk azt a belső létállapotot, amely képessé teszi őt arra, hogy elfogadja azt a belső nőt vagy férfit, akinek valójában született. Mert önmaguk elfogadásával és felvállalásával tudják megtalálni maguk számára a megfelelő partnert.  Ennek  támogatása érdekében létrehoztam a Vágytaláló programot. Olyan kapcsolódási helyszínt szeretnék létrehozni, ahol olyan egyének  tudnak találkozni és egymásnak segíteni, akik ugyanazzal a problémával küzdenek. Ez a program lehetővé teszi, hogy a pszichológia különböző módszereivel ráláss az elakadásaidra, és felébressze benned azt a vágyat, amely elindíthat az ismerkedési folyamatokban.

138. Miért nehéz felismerni az intimitás útvesztőit?

138. Miért nehéz felismerni az intimitás útvesztőit?

A szerző pszichiáter azon a levelezések alapján készítette el ezt a könyvet, amelyet ismeretlen emberek írtak neki a személyes problémáikat megosztva. S a szerzőnek az lett a meggyőződése, hogy a szexuális jellegű anomáliák döntő többsége nem az ágyban, hanem az agyban dől el. A levelekből a nők és a férfiak kirajzolódó imázsa nem tanúskodik érettségről, ezért a könyvben a kényszerpályák kavalkádja olvasható. Az tűnik ki a kapcsolatokból, hogy a párok nem mennek végig a az összecsiszolódás rögös, de kellő együttműködési kultúra, kölcsönös odafigyelés és megértés gyümölcsöző folyamatán. Ezt a podcastet azért készítettem el, hogy ezen problémák feltárása után mindenki megkereshesse a választ a következő kérdésekre: a potenciális társaink megismerésében, a nőiességünk, férfiasságunk felvállalásában, az önismeretünkben az örömre való képességünkben milyen változásokat lenne érdemes létrehozni, hogy a szexuális öröm átélésére valóban képessé váljunk.

137. Mi a belső lelki vándorlás funkciója egy nő életében?

137. Mi a belső lelki vándorlás funkciója egy nő életében?

Amikor nőként beleragadunk méltatlan helyzetekbe, s tényleg megkötjük a rossz alkuinkat, s azokban vergődünk, érdemes elgondolkodni azon, hogy mi az oka annak, hogy nem tudunk önmagunk mellett dönteni. A beavatás folyamatában elindulunk, s elfordulunk a tudatlanságra késztető természetes hajlamunktól és elhatározzuk, hogy bármi áron, szenvedések erőfeszítés és kitartás árán is a mélységgel, a legbensőbb önmagunkkal való tudatos egyesülést keressük. Mert a beleragadás elkerüléséhez egy döntésre van szükségünk, hogy legbensőbb önmagunkkal való tudatos találkozást keressük. S ha elindulunk ezen az úton, annak tudatosítására is szükségünk van, hogy bármennyire is minden az ellentétét mutatja, a veszteség minden élőlényben nyereséggel jár. Ha képessé tudunk válni a saját individuációs folyamataink megértésére, ami természetesen egy nagyon bonyolult és hosszadalmas út, akkor már el is kezdtük ezeket a nyereségeket megtapasztalni. Ebben a podcastben ennek az útnak a kezdő állomásait és lelki szereplőit mutatom be.

136. A vadászó férfi létállapotai Szabó Lőrinc szerelmi életében

136. A vadászó férfi létállapotai Szabó Lőrinc szerelmi életében

Szabó Lőrinc költészetének mindig is alaptézise volt, hogy a szerelmi szenvedély sokkal inkább az erotikus vággyal áll kapcsolatban, mintsem az őszinte, mély érzelmekkel. Értelmezésében a női és a férfi kötelékben az érzékek, a közösülés dominált, gondolatait is állandóan a hódítás és a birtoklás uralta, és meglehetősen rosszul érintette, hogy a szerelemről alkotott nézetei már akkor is a társadalom negatív ítéletét váltották ki. Az ő életének a valóságos szerelmi történetét szeretném bemutatni ebben a podcastben, mert nagyon jól bemutatja a szerelmi háromszögek- négyszögek érzelmi viharait, sorsfordító pillanatait, s mérhetetlen mélységeit, s mivel valós emberek valós érzelmei köszönnek vissza a levelekben és a visszaemlékezésekben, megpróbálom bemutatni a legbelsőbb bugyrait is, annak érdekében, hogy bemutathatóvá váljon hogy a férfi megszerző funkciójához való női viszonyulások milyen egyformák vagy különbözőek lehetnek.

135. Meg lehet bocsátani a hűtlen partnernek?

135. Meg lehet bocsátani a hűtlen partnernek?

Bármilyen sérelem ér bennünket, időbe telik míg megbocsátunk a másik félnek. Az, hogy ez mennyi időbe telik, függ a sérelem súlyától, ami ért minket, és attól, hogy mennyire szeretjük önmagunkat. A megbocsátás egyszerre fogalom és érzés – de ha előítéletekkel kezeljük, akkor megtörténhet, hogy sosem bocsátunk meg, vagy esetleg túl hamar megbocsátunk. Ezért érdemes tisztában lenni azzal is, hogy milyen hiedelmek akadályozhatnak bennünket abban, hogy eljussunk a megbocsátásig. S azok a mély sebek, amelyeket a hűtlenség ejtett bennünk be tudnak gyógyulni, ha megfelelően kér bocsánatot a hűtlen fél. Ezért ebben a podcastben bemutatom a bocsánatkérésnek az öt nyelvét, mert fontosnak tartom, hogy ismerjük a saját bocsánatkérő nyelvünket, és ismerjük a párunk bocsánatkérő nyelvét is, mert akkor esélyt tudunk adni a kapcsolatnak, s magunknak is, hogy a valódi megbocsátás megtörténjen bármilyen konfliktus is keletkezik közöttünk.

134. Miért olyan nehéz elfogadni, hogy a párunk megcsalt?

134. Miért olyan nehéz elfogadni, hogy a párunk megcsalt?

A kapcsolat olyan szépen kezdődik, őszinte érdeklődés, egymásra hangolódás után megérkezik az a belső meggyőződés, hogy én ebben az emberben megbízhatok. S egy nap azzal szembesülünk, hogy a párunknak már nem mi vagyunk a legfontosabbak. Annak, hogy megcsaltak bennünket, a legnehezebb lelki hatása önmagunk elvesztésének felismerése és beismerése. Két külön veszteséggel is meg kell egyszerre egy időben megbirkóznunk, önmagunk és párunk elvesztésével. Mindaz, amit addig magunkról gondoltunk, mindenestül megkérdőjeleződik, elvész, magával rántva önmagunk tiszteletét is.  Ebben a podcastben ennek a cserbenhagyás élménynek a látszat, a gyanú, és leleplezés időszakában megélt élményeit mutatom be.

133. Hogyan léphetünk túl egy szerető szerepen?

133. Hogyan léphetünk túl egy szerető szerepen?

A szerző szerint a szerelmi háromszög mindig tanítani akar nekünk valami fontosat, a szeretői státuszba került nők lelki útját mutatja be, akik soha nem szednének szét egy családot, nem gázolnának bele mások lelkébe csak azért, hogy megszerezzenek egy férfit. Mert ezek valójában soha nem fértek bele az önmagukról alkotott képbe és az értékrendjükbe, ami alapján egészen a szeretői viszonyba kerülésük előtt élték az életüket. De ha valaki tudat alatt mégis belesodródik és már hosszú ideje benne is tartja magát ebben a helyzetben, akkor biztosan van valami indíték vagy ok, amire még nem tud rálátni. Ebben a podcastben bemutatom, s azt a 3 fő okot, amiért ezt a szerepet választja s azt az érzelmi utat is, amit bejár egy szerető és az ebből a másodrangú szerepből kivezető út folyamatát is, amelynek a végén találkozhat a saját értékes, felvállalható női szerepével is.

132. Miért válik hűtlenné egy alapvetően rendes férfi?

132. Miért válik hűlenné egy alapvetően rendes férfi?

A könyv azoknak íródott, akik, alapvetően „rendes nők vagy férfiak”, mégis belekeveredtek egy szerelmi háromszögbe, annak ellenére, hogy úgy gondolták, ez velük soha nem történhet meg.  Az szerző tapasztalata az, hogy amikor a hűtlen rendes férfi belemegy végül egy spontánnak tűnő ártalmatlan helyzetbe valójában nincsen tudatában annak, hogy ez nem spontán kialakult szituáció, hanem hosszú hetek, hónapok, akár évek óta elnyomva ott volt bennük. A podcastben bemutatom azt az érzelmi utat, amelyben az újra megtalált férfiasság pillanataitól a beszorult, megrekedt állapotokon a döntési helyzetek kavalkádján keresztül jutva elérkezik a férfi a szerelmi háromszög felszámolásáig.

131. Lehet pozitív hatása annak, ha megérkezik a hűtlenség egy kapcsolatba?

131. Lehet pozitív hatása annak, ha megérkezik a hűtlenség egy kapcsolatba?

A szerző szerint az azonnali válás nem hagy teret a tévedésnek, az emberi gyengeségnek. És a kijavításnak, a rugalmasságnak és a felépülésnek sem. Amellett lehetetlenné teszi az olyan emberek számára, hogy tanuljanak abból, ami történt, és növekedjenek általa. Ebben a podcastben bemutatom, hogy a viszonyok mit taníthatnak nekünk a párkapcsolatokról, hogyan nyitják ki az ajtót, hogy mélyebben megvizsgálhassuk az igazi értékeket, a bonyolult emberi természetet és Erósz hatalmát. A szerző egy áthidaló narratívát mutat be a könyvben, hogy segítsen a sokarcú hűtlenség okainak megértésében. S azt a három jellegzetes félrelépést követő szcenáriót is bemutatja, hogy az együtt maradó párok milyen módokon folytathatják a közös életüket.

130. A házasság okozza a női szexualitás megszűnését?

130. A házasság okozza a női szexualitás megszűnését?

Az 1990-es években a nők nem a „boldogan éltek, míg meg nem haltak” történetre vágytak, amelyben a kis ház ajtaja örökre becsukódik a házaspár mögött. Hanem érzékiségük megélésére egy eleven, érlelő házasságban a férjük szerető támogatásával. Ekkor a nők az esküvővel a szexuális kapcsolatok lehetősége iránti érzéketlenség állapotába léptek. S ezeknek a nőknek az életébe megérkezett egy férfi, aki lehetőséget biztosított számukra, hogy önmaguk expresszív, kreatív, szexuális énjével is találkozhassanak. Ebben a podcastben azt mutatom be, hogy milyen mozgatórugói voltak ezeknek a forgatókönyv nélküli kapcsolatoknak, milyen új nézőpontokat kaptak azok a nők önmagukról és az életről, akik ki mertek lépni a zárt társadalmi struktúrákból, s engedték, hogy katalizálja életüket egy házasságtörő viszony.

129. Miért érkezik meg egy szerelmi kapcsolatba a vágy csendje?

129. Miért érkezik meg egy szerelmi kapcsolatba a vágy csendje?

A szerzőt két amerikai és angol kutatások által ismételten megerősített szociológiai felismerés motiválta 1992 ben a könyv megírására. Elsősorban az a meglepő tény, hogy a házasságban élő nők érzelmi és pszichikai állapota sokkal rosszabb volt, mint az egyedülállóké. Másrészt pedig az, hogy egyre több feleség kezdett fiatalabb korban, a házasság korai szakaszában viszonyt. Számos nővel beszélgetett, akik úgy érezték, hogy elvesztették erotikus hangjukat, akik érzéketlenné váltak, s azt tapasztalta, hogy a nők ebben a fagyott, szavak nélküli állapotban nem tudják, hogyan éreznek. Ebben a podcastben azt mutatom be, hogy milyen társadalmi okai voltak annak a 1990-es években, hogy egy nő a saját érzékiségével való kapcsolatában elérkezett az erotikus csend állapotába, s miért jelentett nagy veszteséget számukra ez az állapot.

128. A szerelmi kapcsolat sikere a külső megjelenésen vagy a hozzáálláson múlik ?

128. A szerelmi kapcsolat sikere a külső megjelenésen vagy a hozzáálláson múlik ?

A szerző szerint a túl rendes nő az, aki túljutalmaz, mindent odaad a még szinte ismeretlen férfinak, akinek viszont egyáltalán nem kell túl sok energiát beleölnie a kapcsolatba, s mivel a rendes lány túlságosan is vágyik egy férfira, ezért piedesztálra állítja, s olyan képet próbál kialakítani a férfiban önmagáról, amit a még a férfi sem fogad el. A rossz lány pedig az a fajta önerővel rendelkező nő, aki hatalmas erőt merít abból, hogy képes önállóan gondolkodni különösen egy olyan világban, amely még mindig önmegtagadásra és áldozatvállalásra tanítja a nőket. Ebben a podcastben összehasonlítom a két működési módot, s azt, hogy a férfiak az eltérő működésű nőkre miért reagálnak eltérő módokon. S azt is bemutatom, hogy milyen apró változásokat kell egy rendes lánynak létrehozni a kapcsolatában, hogy elérje, hogy azt a bizonyos szikrát ő is fel tudja lobbantani a szeretett férfiban.

127. Miért érdemes egy nőnek felébrednie a 100 éves csipkerózsika álomból?

127. Miért érdemes egy nőnek felébrednie a 100 éves csipkerózsika álomból?

A Csipkerózsika azért értelmezhető női beavatásmeseként, mert az a lány, aki elkezd menstruálni, még nem feltétlenül érett mentálisan, lelkileg, hogy magához engedjen egy férfit.  S még ma is léteznek olyan nők, akiknek nem volt igazi serdülőkori krízisélményük, nem találtak jelentős alternatívákra, vagy nem kötelezték el magukat valaki mellett s ezáltal érintetlenek maradtak, hiszen a mindenből való kivonódottsággal, érintetlenséggel identifikálódtak. S így nemcsak érintetlenek, hanem éretlenek is maradhatnak, akik éppen érintetlenségből adódóan igazi felelősséget sem mernek vállalni.  A podcastben ezért azokat a nehézségeket és próbatételeket mutatom be, amelyekkel egy nő találkozik az érett nővé érésének folyamatában.

126. Hogyan gyógyulhatunk ki a megszállott szerelemből?

126. Hogyan gyógyulhatunk ki a megszállott szerelemből?

A megszállottan szerető nők nagy többsége ragaszkodik a megszállottságához, s állandóan keresik azt a mániákus erejű férfit, aki boldoggá teheti őket. Hiszen sokkal könnyebb és ismerősebb módszernek tűnik számukra az, hogy a boldogságot a külvilágban találják meg, mint az, hogy magukra kényszerítve a fegyelmet, megpróbálják saját belső erőforrásaikat kifejleszteni, s megtanulják, hogy belülről töltsék fel lelki ürességüket, s ne a külvilágtól várják ezt. Ezért ebben a podcastben azt a gyógyulási utat mutatom be, hogy egy kapcsolati függőség szorításában vergődő nő hogyan tud kijutni a saját csapdájából. Hogyan hagyhatja abba végtelen csatáit egy nehezen megközelíthető férfivel, és hogyan tanulhatja meg, hogy a belső energiáit saját maga, saját élete gazdagítására, boldogítására használja.

125. Milyen az a nő, aki túlságosan szeret, és a férfi rabjává válik?

125. Milyen az a nő, aki túlságosan szeret, és a férfi rabjává válik?

Életünk során sok-sok visszajelzést kapunk arról, hogy nagyon vagy kevésbé vagy nem szeretünk, így nehéz igazán valós meggyőződést kialakítanunk magunkról, hogy valójában mennyire is szeretünk. Ebben a podcastben azt mutatom be, hogy a nő hogyan lesz egy kapcsolat megszállottja, s hogyan válik egy lelkileg sérült, nehezen megközelíthető férfi rabjává. Az ilyen nő beállítottsága, érzelmei, viselkedése és élettapasztalata tipikusan olyan nőre vall, aki számára a szerelem egyet jelent a szenvedéssel. Bemutatom azokat a jellegzetességeket, amely oda vezet, hogy a nő hagyja, hogy ez a viszony uralja a lelkét, meghatározza a viselkedését, pedig érzékeli, hogy ez számára se egészséget, se boldogságot nem biztosít, de mégsem tud ettől a kapcsolattól megszabadulni.

124. A nevünk egy jósjel? A saját névnapom misztériuma

124. A nevünk egy jósjel? A saját névnapom misztériuma

A nomen est omen latin kifejezés. Szó szerinti fordításban azt jelenti, hogy „A név előjel”, „A név jósjel”. Ezt sok más jelentéstartalommal is felruházták már, pl: „Nevében a sorsa.” „A név elárulja viselőjét.” „A név maga az ember”. Azaz a nevünk beszédes, gyakran intő, figyelmeztető jel, amely elárulja viselőjének fő tulajdonságát, a „neki megírt sorsot”. A Tünde nevet Vörösmarty Mihály alkotta a tündér szóból, Csongor és Tünde című drámai költeményében. Azt hiszem tündérnek lenni csodálatos létállapot lehet, a mesebeli világban jót tenni, vagy rossz dolgokat jobbá tenni izgalmas lehet, itt a földi világban az ebből kialakított név viselőjeként is kaptam ebből a létállapotból feladatokat, s talán sorsot is. Ezért ebben a podcastben a névnap misztériumáról beszélnék úgy, ahogy bennem megszületett ennek fontossága.

123. Ismered a szerelmi rabság négy típusát?

123. Ismered a szerelmi rabság négy típusát?

A szerelmi rabság különbözik a normális egészséges vágytól abban, hogy eltúlzott, felnagyított és gyorsan múló érzelmekhez kapcsolódik s így a szerelem hajszolása szinte rögeszmévé válik a nő számára. A szerelem rabjának azt a nőt tekintik, aki úgy él és fantáziája úgy dolgozik, hogy ő meg tudja találni a férfit, aki majd őt teljessé teszi. Aki a nő számára mindent biztosítani fog, ami az életéből most még hiányzik. Ebben a podcastben a szerelmi rabságnak négy típusát mutatom be, mindegyiket a nem kiteljesedett szerelem korai időszakában szerzett tapasztalatok hozzák létre, s az okozza a legnagyobb nehézséget, hogy ehhez még kapcsolódnak a napjainkban felfedezhető egyéb kapcsolati zavarok. A szerelmi rabság nem önromboló, de nagyon nehéz megszakítani, s a podcastben azt is bemutatom, hogy milyen változásokat kell létrehozni egy szerelmi rabságban élő nőnek a hosszú távon jól működő kapcsolat kedvéért.

122. Egy intelligens okos nő miért választja meg rosszul a partnerét?

122. Egy intelligens okos nő miért választja meg rosszul a partnerét?

Ezt a könyvet két férfi pszichológus írta, azokat a nézőpontokat próbálják megvilágítani könyvükben, amelyek a következő paradoxonok mögött állnak: Mi lehet az oka annak, hogy minél intelligensebb egy nő, annál könnyebben teszi tönkre kapcsolatait, választja rosszul partnerét? Miért pont azoknak a nőknek, akik leginkább vágynak szerelemre van kevesebb esélyük arra, hogy megtalálják azt? A szerzők a férfi szemszögéből mutatják be a férfi és a nő kapcsolatot, amilyen az valójában, s nem olyannak, amilyennek lennie kellene. Ők úgy gondolják léteznek olyan kapcsolatot hátráltató tényezők, amelyet érdemes megérteni, mert ezek megakadályozzák a jó kapcsolatok létrehozásának esélyeit. Ebben a podcastben ezeket a hátráltató tényezőket a mögöttük lévő hibás női működéseket és a megoldási lehetőségeiket mutatom be.

121. Miért nem akar egy sportoló álarcot viselő férfi valódivá válni?

121. Miért nem akar egy sportoló álarcot viselő férfi valódivá válni?

Sokszor a sport jelenti az alapot a baráti és családi kötelékekben, és a sport segít, hogy ki tudnak alakítani kapcsolatotokat. Azonban, ha a férfi felveszi a sportoló álarcát, akkor olyanná személlyé válik, aki állandóan egy nem létező célvonal felé rohan. Néhány férfit az önbizalomhiány vagy a frusztráció hajt az edzőterembe, így próbálnak elbújni az érzéseik elől. A sportoló férfinak a sebezhetőségtől való félelme miatt leginkább az intimitással van problémája, s arra lenne szüksége, hogy rájöjjön, hogy milyen dolgok billentették ki az egyensúlyából az életében. A podcastben azt szeretném bemutatni, hogy az érzelmi intelligencia, a szociális készségek fejlesztésével és a sportoló fizikai eredményeken kívüli világban lévő jelenlétének kialakításával hogyan szüntethető meg ennek az álarcnak a viselése.

120. A házasság csak felszínre hozza azt, ami el van rejtve bennünk ?

120. A házasság csak felszínre hozza azt, ami el van rejtve bennünk ?

Osho szerint mi emberek csak úgy teszünk, mintha ismernénk a szerelmet, csak reméljük, csak álmodjuk, hogy ismerjük – de nem tudjuk, hogy mi a szerelem. A szerelmet tanulni kell hiszen ez a legnagyobb és legkifinomultabb művészet, mivel a szerelem egy mély megértése annak, hogy valaki valami módon egésszé tesz bennünket. A szerző számos nézőpontot mutat nekünk annak érdekében, hogy sokkal érettebben gondolkodjunk a felelősségvállalásról és az együttélés kockázatairól. Érdemes lenne belátnunk, hogy egy férfi és egy nő annak a lehetőséget hozza magával, hogy a szerelem átélésének hatására megtalálja a saját középpontját, és harmóniába kerülhet. Ebben a podcastben azt mutatom be, hogy ennek a lehetőségnek a megtapasztalása érdekében hogyan érdemes a szeretetet tanulni, gyakorolni és fejleszteni.

119. Miért vannak mély krízisben a férfiak?

119. Miért vannak mély krízisben a férfiak?

A szerző szerint kisgyermek kora óta arra nevelnek minden férfit, hogy sikeres legyen, és életképes maradjon a teljesítményközpontú versengő világban. Így csatlakozik a pénzért sikerért hírnévért hatalomért tiszteletért és társadalmi elismerésért folytatott történő küzdelemhez és versenyhez. Már a férfi kisgyermekként megtanulja magáévá tenni szülei és tanárai, a papok és politikusok céljait, érdekeit és értékrendjét anélkül, hogy bármit megkérdőjelezne. Így távolodik el a valódi természetétől, eredeti lényétől, és így veszíti el az ok nélküli öröm és a játékos kreativitás képességét. Elszigetelődik a saját teremtő erejétől, a szeretet képességétől, a nevetéstől és az élet iránti szenvedélyes vágytól. Ebben a podcastben a szerző azon értékes gondolatait válogattam ki, ami hasznos lehet annak a férfinak, aki nem akar többé egy fejorientált hatékony érzések nélküli robotként létezni.

118. Miért fontos önmagunk őszinte önátadása?

118. Miért fontos önmagunk őszinte önátadása?

Ebben a podcastben II. János Pál pápa 1980 augusztusában az általános audenciáján elhangzott gondolatait mutatom be. A pápai magyarázat szerint az emberi test, belsőleg a személy „őszinte ajándékozására” hangolódva, nem csupán fizikai szinten jeleníti meg a férfiasságot és nőiességet, hanem olyan értéket és szépséget képes felmutatni, amely meghaladja a „szexualitás” pusztán fizikai dimenzióját. II János Pál Pápa azt állítja, hogy az ajándék kicserélésének belső ártatlansága a másik viszont-elfogadásából áll, ezért összhangban van az ajándékozás lényegével. Ily módon a kölcsönös önátadás teremti meg a személyek közötti kapcsolatot. Azt a nézőpontot szeretném bemutatni ebben a podcastben, hogy a másik emberi lény befogadásának és elismerésének átélése hogyan teremtheti meg a személyek bensőségességének és intimitásának teljességét.

117. Miért fontos a férfi energia tisztelete?

117. Miért fontos a férfi energia tisztelete?

Richard Rorh jungiánus alapokon gondolkodik a férfiről, s ma is az amerikai katolicizmus egyik legismertebb és legnagyobb hatású alakjaként tartják számon. 2011-ben a világ egyik legnépszerűbb spirituális szerzőjének és előadójának is nevezték. A szerző szerint a férfinak szüksége van arra, hogy teremtőnek élje meg magát annak érdekében, hogy valóban elégedett legyen önmagával. Hiszen minden férfi arra rendeltetett, hogy magán kívül más életet teremtsen. A férfi teremtőként szeretné megélni önmagát, s a teremtés megtapasztalásából nyeri belső autoritását. A saját egésszé válásuk miatt a férfiaknak a saját női oldalukban is megbízni és bátorságot meríteni ahhoz, hogy elinduljanak a melegszívű, alázatos megbocsátásra kész bizalommal teljes oldalunknak megtapasztalására, Ezért ebben a podcastben bemutatom a férfienergia számos aspektusát, annak érdekében, hogy segítséget nyújtsak abban, hogy a nők és férfiak hogyan tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy önmagukban férfi és női energia egészséges kiegyenlítődését megtalálják.

116. Hogyan áramlik a vonzerő dinamizmusa férfi és nő között?

116. Hogyan áramlik a vonzerő dinamizmusa férfi és nő között?

A szerző előadásokat tart világszerte a spirituális fejlődésről és a meghittségről. Ebben a könyvben a férfiakat érintő legfontosabb problémákat tárja fel és gyakorlati útmutatót ad a teljes hiteles és szabad férfias élethez. A könyv a férfi nemiség eszenciájával rendelkező férfiak működéséről szól, hiszen ezen férfiak életében a vonzerő dinamizmusa áramlik. A problémát a szerző szerint jelen világunkban az okozza, hogy férfi és női pólus közötti dinamizmus gyakran hiányzik a mai kapcsolatokból, s ezért segítséget szeretne nyújtani a férfinak és a nőnek annak érdekében, hogy egymás támogathassák a polaritásuk megtartásában, ha a kapcsolatuk mindkettőjük érdekét szolgálja. Ebben a podcastben ezért én is azokat a gondolatokat mutatom be, amely segíthet megérteni ezen dinamizmus kialakulásának és fenntartásának lehetséges módozatait.

115. Hogyan fejlődhetnek a szerelmi kapcsolataink? Beszélgető partnerem - Őry Fanni

115. Hogyan fejlődhetnek a szerelmi kapcsolataink? Beszélgető partnerem - Őry Fanni

Amikor elkezdünk egy szerelmi kapcsolódást, a kezdeti szakaszban minden olyan természetesnek tűnik, vannak elképzeléseink, terveink, és képesek vagyunk egy élhető élet alapjait lerakni. De azzal kevésbé vagyunk tisztában, hogy egy párkapcsolatnak is vannak fejlődési útjai, amelyek sokszor úgy hatnak az életünkre, hogy nem is tudjuk azonosítani, hogy pontosan mi is történik velünk. Benne vagyunk, átéljük, de nincsenek kapaszkodóink, hogy megértsük, hogy azok a konfliktusok, amelyek jelen vannak az életünkben, hogyan és miért keletkeztek és ezért a megoldásokat is nehezen találjuk meg. Ebben a podcastben Őry Fannival arról beszélgetünk, hogy a párkapcsolatok fejlődésének elméleteinek az ismerete, hogyan segíthet bennünket abban, hogy jobban értsük meg kapcsolatainkban bekövetkező változásokat és hogyan kereshetünk a fellépő krízishelyzetekre konstruktívabb megoldásokat.

114. Hogyan formál bennünket a szerelem három komponense? Beszélgető partnerem- Öry Fanni

114. Hogyan formál bennünket a szerelem három komponense? Beszélgető partnerem- Öry Fanni

A pszichológiai kutatások talán legizgalmasabb témaköre a szerelem, és a párkapcsolati működésmódok. A tudományos elméletek közül a szerelem háromszög elmélete kapcsán beszélgetünk Őry Fannival a szerelem érzelmi motivációs és kognitív komponenseiről. Az érzelmi háttérfolyamatok természetes tempójáról, a közelségről, a szenvedély fontosságáról és az szerelem érzelmi megtartó erejéről. S arról is, hogy az evolúció során a hatékony párválasztási stratégiák hogyan alakultak, s hogyan alakulhatnak ezen szerepek a mai korban. S arra is kísérletet teszünk, hogy elmagyarázzuk, hogy az érett hosszútávú kapcsolat szakaszainak megismerése, feltérképezése milyen esélyeket adhat számunkra, annak érdekében hogy érettebben és kiegyensúlyozottabban éljük meg a nemi szerepeinket.

113. A húsvéti böjt időszakában megélt lelki élményeim összegzése

113. A húsvéti böjt időszakában megélt lelki élményeim összegzése

Művészetterápiás tanulmányaim során hívták fel a figyelmemet arra, hogy a legfontosabb ünnepeink átélése leképezte a belső lelki folyamatainkat és az ünnepi mulatságokon vagy az ünnepet megelőző felkészülésben benne voltak azok a feladatok, amelyek felkészítették a lelkünket a változásra. A böjt első napjaiban úgy döntöttem, hogy most detektálom a böjt ideje alatt megélt élményeimet, azt, hogy bennem milyen érzelmi lemondási folyamatok keletkeznek, mit értek meg ennek a 40 napos áldozathozatalnak a hatására. S ezeknek az élményeknek az átélése után hogyan rendeződik át az életterem, s vajon meg tud-e születni a belőlem fakadó új dolog, amit csak én hozhatok létre. Ebben a podcastben szeretnék a hallgatóimnak egy mintát mutatni, amelynek segítségével mindenki számára összegezhető az elmúlt 2 hónap, amelynek következtében talán tudatosabban indulhatunk neki a megvalósítás hónapjainak.

112. Miért viseli a férfi a legyőzhetetlen álarcot?

112. Miért viseli a férfi a legyőzhetetlen álarcot?

A legyőzhetetlen álarcot viselő férfiak extrém dolgokat tesznek, és hatalmas kockázatokat vállalnak, hogy figyeljenek rájuk, és fontosnak érezzék magukat egy olyan világban, ahol tehetetlennek hiszik magukat. Ez az álarc az egyetlen, amelyik meggondolatlan hülyeségekre sarkallja őket, amely nemcsak saját fizikai és mentális épségüket, anyagi jólétüket veszélyezteti, hanem a hozzájuk közel állókra is hatással van. A mai világban a legyőzhetetlenség számos formája kialakult, amelyek túlhajszoltsághoz, pánikrohamokhoz vezetnek, hiszen, ha az egész világ súlya a férfi vállát nyomja, akkor az a súly össze is tiporhatja. S ezen súly cipelése végül szívrohamhoz, öngyilkossághoz, összeomláshoz vezethet. Ebben a podcastben azt magyarázom el, hogy mi ezen álarc megszüntetésének belső lelki folyamata.

111. Miért veszi fel a férfi a szexista álarcot?

111. Miért veszi fel a férfi a szexista álarcot?

A férfi szexuális álarca a legerőteljesebb az összes közül, hiszen ez biológiánkban és a neveltetésünkben gyökerezik. A szexuális álarc mögött rejtőzködő férfiak azzal szorítják háttérbe az érzelmeiket, hogy csak a szex fizikai aspektusaival törődnek. A szexuális álarc mögött rekedt férfiak mindig a következő nőt keresik, a következő hódítást, a legújabbat, a legszexibbet, és így válik a szex az érzelmek kikerülésének tökéletes módjává. Közelinek és intimnek tűnik, valójában azonban a férfi szexuális álarcának lényege önmaguk kerülése, annak az érzésnek a kerülése, hogy ő kevés. Emiatt keresnek valakit, hogy legalább szexuálisan elégedettek legyenek, mert az elégedettséget belülről nem kapják meg. Ebben a podcastben azt mutatom be, hogy ezen álarc lehámozása hogyan mutathatja meg a férfinak valódi önmagát, s hogy nyithat lehetőséget egy érzelmileg gazdagabb kapcsolat kialakítására.

110. Mi rejtőzik egy alfahím álarca alatt?

110. Mi rejtőzik egy alfahím álarca alatt?

A podcastben a férfi alfahím álarca mögött meghúzódó lelki hatásokat mutatom be. Ezen álarc viselője egy hatalmi harcot folytat a nőkkel: hisz azt mutatja, hogy tesz arról, hogy a nő ne lehessen olyan fontos, mint a saját maga céljai, küldetése és az üzlete. A szerző szerint a férfiak teljesen félreértik az egész alfa-béta definíciót. Úgy gondolnak rá, mint erős kontra gyenge, hatékony kontra hiábavaló ellentétpárokra. Az a nehéz ebben az álarcban: hogy megjutalmaz, sőt ezzel valamit nyernek is a férfiak. A férfiak tehát azért csinálják ezen álarccal összefüggő dolgokat, mert bizonyos szinten működnek. Ezt magyarázom el ebben a podcastben, hogy az álarcuk hogyan és miért válik az önérvényesítésük kizárólagos forrásává.

109. Mi rejtőzik a férfi anyagias álarca mögött?

109. Mi rejtőzik a férfi anyagias álarca mögött?

A szerző arra keresi a választ, hogy egy férfi miért veszi fel az anyagias álarcot, miért dönt úgy, hogy a pénz központi szerepet játszik az életében. Miért lesz fontos egy férfinak, hogy sikeressé váljon az üzleti életben, s miért hiszi azt, hogy ez mond majd valamit arról, hogy ő milyen értékes ember. A szerző szerint ennek a motivációnak a jelentős része kapcsolatba hozható az evolúcióval. Az ember történetének nagy részében a férfi azon képessége határozta meg élete minden területét, hogy mennyit tud biztosítani a családjának. Azt tanították nekik, hogy az értéküket azokhoz a dolgokhoz kössék, amikkel rendelkeznek, és amiket tesznek, a tárgyaikhoz, az életben betöltött szerepükhöz és a bankszámlán lévő összeghez. Ebben a podcastben azt mutatom be, hogy a férfiak miért döntenek úgy, hogy rohannak a pénz és a hírnév után, s milyen okok vezettek ahhoz, hogy elszakadtak a valahová tartozás és kapcsolódás érzéseitől, és miért élnek abban a mítoszban, hogy a gazdagság majd segít, hogy újra férfinak érezzék magukat.

108. Mi rejtőzik a sztoikus álarc mögött?

108. Mi rejtőzik a sztoikus álarc mögött?

Ez a könyv az „igazi férfi” definícióját keresi. A szerző kilenc álarcot azonosított, amelyeket a férfiak felváltva hordanak. Ha esélyt ad a férfi a szeretetre és valódi önmaga megismerésére, kiteszi magát a kockázatnak, hogy mások visszaélnek a szeretetével. Ezért sokkal egyszerűbb megszüntetni a kockázatot egy férfinak azzal, hogy megbújik a sztoikus álarca mögött, és csak azt mutatja az embereknek, amit szerinte látni akarnak. Félnek beengedni másokat, vagy hagyni, hogy igazán beléjük nézzenek, és lássák az érzéseiket. A szerző szerint a férfiasság álarcainak ismerete segíthet jobban megérteni a férfiaknak saját hajlamaikat, ezért ebben a podcastben a sztoikus álarc mögött rejtőző sebezhető férfi problémakörét mutatom be.

107. Mire taníthat bennünket egy születésnap?

107. Mire taníthat bennünket egy születésnap?

Létezik olyan koncepció, hogy minden évben az a hónap mutatja meg legjobban a fejlődési feladatainkat, amelyben a születésnapunk megtörténik. Már régóta tervezem, hogy készítek egy ilyen podcastet is, ami a születésnappal kapcsolatos, s most azt éreztem, hogy beért talán valami olyan üzenet, amit most ezzel kapcsolatban talán értelmesen és éretten el tudok mondani. Én hiszek abban, hogy ezeken a napokon újjászületés élményekben lehet részünk, s a személyes érési folyamatainkra is rátekinthetünk, és hozhatunk olyan döntéseket, amely biztosítja számunkra azt, hogy ne szalasszuk el az újjászületésünk lehetőségét. Ezért ebben a podcastben azt mutatom be, hogy ez a folyamat bennem hogyan zajlott le ebben az évben, milyen élethelyzeteket kellett átélnem, s milyen gondolatokat, megértéseket kaptam ezáltal, s mire jutottam a saját transzformációmmal kapcsolatban, bízva abban hogy talán másokat is tudok inspirálni egy ilyen lelki összegzés elkészítésére.

106. Miért fontos életünkben a boldogtalan szerelem?

106. Miért fontos életünkben a boldogtalan szerelem?

A kis hableányt ebben a podcastben végigkövetjük azon a göröngyös, bizonytalan, veszélyekkel teli, ismeretlen úton, amelyet az önmegvalósításhoz vezető személyiségfejlődésnek nevezünk. A női fejlődési út minden állomása az újjászületés folyamatának egy egy fontos aspektusát tanítja meg nekünk. S ebben a podcastben arra keresem a választ, hogy a női lélek, az anima földi megnyilvánulása és működése miért függ a férfi szerelmétől. S bemutatom, hogy a boldog és boldogtalan szerelem lényegét és hatásait hogyan tudjuk megérteni és elfogadni az életünkben. Hiszen ez az egész életen át tartó folyamatunk belső gazdagodást jelent, minőségi változásokkal, transzformációkkal, ami valójában az emberi lét lényegét is megtaníthatják nekünk.

105. Mit tehetünk egy elvarázsolt férfival?

105. Mit tehetünk egy elvarázsolt férfival?

A békakirályfi mese a szeretet átadásáról szól, hiszen ahhoz, hogy szeretni tudjunk, először képesnek kell lennünk érezni. A mesében a lány nem érez semmit, amikor eltervezi, hogy meg fogja szegni a békának tett ígéretét, egyáltalán nem gondol rá, hogy annak mit fog ez jelenteni. Azonban amikor a béka testileg és lelkileg is közelebb kerül hozzá, egyre erősebbek lesznek az érzései, s ezáltal egyre inkább önálló személlyé válik. Ezek az átváltozásos történetek kivétel nélkül arról szólnak, hogy a házasságkötés előtti és a házasságkötés utáni létet kőkemény határ választja el egymástól. A legény/leány meghal, és megszületik egy új személyiség, egy új ember: aki már teljes jogú és kötelességű tagja a felnőtt világnak. Ebben a podcastben ezt a témakört járom körbe, hogy hogyan is jut el egy fiatal a teljes felelősségvállalásig.

104. Miért vonulnak vissza a férfiak a barlangjukba

104. Miért vonulnak vissza a férfiak a barlangjukba

A szerző szerint a férfiak és a nők között az a legalapvetőbb különbség abban mutatkozik meg, hogy miként birkóznak meg a stresszel, a férfiakat a váratlan helyzetek okozta alkalmazkodás kényszere visszahúzódásra magukba zárkózásra és erős összpontosításra készteti míg a nőket feldúlja kiborítja és érzelmileg megviseli. Ilyen állapotban a férfi és a nő máshogy érzi jól magát, másképpen jut vissza természetes nyugalmához, a férfi attól van jobban, hogy meg tudja oldani a problémáját, míg a nő attól, hogy beszélhet róla. S ha e különbségeket figyelmen kívül hagyjuk, nem vesszük tudomásul ez csak felesleges súrlódásokhoz vezet egy kapcsolatban. Ebben a podcastben azt magyarázom el, hogy hogyan lehet konstruktívan kezelni ezt a két eltérő konfliktuskezelési repertoárt.

103. Mitől függ a szerelmi kapcsolatok stabilitása?

103. Mitől függ a szerelmi kapcsolatok stabilitása?

A pszichológiai kutatások az intim kapcsolatok előnyeit és hátrányait gyakran elemzik, beleértve azt is, hogy az egyes lépésekkel összekapcsolódó költségek és nyereségek hogyan befolyásolják egy kapcsolat fejlődését. A podcastben azokat a kutatási eredményeket mutatom be, amelyek az intimitás kialakulásának alappilléreit mutatják be. S azt is, hogy milyen okok vezetnek egy kapcsolat befejezéséhez és mi szükséges ahhoz, hogy a kapcsolatokban jelentkező problémahelyzeteknek konstrultív megoldása keletkezhessen.

102. A frusztráció fokozza a szexuális vonzalmat?

102. A frusztráció fokozza a szexuális vonzalmat?

Más emberekkel fenntartott intim kapcsolataink életünk talán legmélyebb élményei. A legtöbb ember minden másnál fontosabbnak tartja saját boldogsága szempontjából, hogy jó kapcsolata legyen társaival.A kutatók azokat a társadalmi és pszichológiai tényezőket vizsgálták, amelyek befolyásolják a szerelem kialakulását és fejlődését, hiszen magát a szerelem élményének a természetét nagyon bonyolult lenne meghatározni. Ebben a .podcastben azokat az eredményeket foglalom össze, amelyek a szexuális vonzalom témakörében megtörtént kutatásokból következnek.

101. Miért keressük egymás társaságát olyan kitartóan

101. Miért keressük egymás társaságát olyan kitartóan

Ez a könyv 1989-ben jelent meg s a társas érintkezés témakörének azon kutatási eredményeit tartalmazza, amelyek az előző évszázad második felében végrehajtott pszichológiai kutatásokon alapulnak. A kutatók azokra a kérdésekre keresték többek között a válaszokat, hogy melyek a szociábilitás okai, miért keresik az emberek egymás társaságát olyan kitartóan, s milyen előnyünk is származhat abból, ha másokkal együtt vagyunk. Mert a társas életre való motiváció csaknem egyetemes igény. A podcastben ezen kutatások eredményeit mutatom be, hogy támpontokat kapjunk ahhoz, hogy a társas kapcsolatainkat miért a potenciálisan hozzáférhető partnerek nagyobb mintájából választjuk ki, hogy hogyan is történnek ezen rokonszenvi választásaink.