HARmóNIASZOBA Podcastek

A BELSŐ HARMÓNIÁÉRT

Miért vált számomra fontossá a podcast készítés?

A szakmai munkám során azt vettem észre, hogy egyre többször ajánlom a pácienseknek ugyanazokat a  könyveket s hasonló gondolatokat próbálok elmagyarázni a hozzám fordulóknak. S arra a következtetésre jutottam, hogy érdemes lenne ezeket a gondolatokat megosztani a jelenlegi és a jövőbeli páciensekkel, mert ha valaki végighallgatja a podcasteket el tudja dönteni, hogy szimpatikus e az a gondolkodásmód amit képviselek, s ha később át szeretné gondolni azt, amit a tanácsadás során beszélgettünk, így lehetségessé válik. S lehet, hogy a pszichológia, az emberi kapcsolatok iránt érdeklődő nagyközönség is kaphat olyan támpontokat az életéhez, ami továbbsegítheti a saját fejlődési útján, anélkül, hogy szakmai segítséget venne igénybe, hiszen a más szempontú megvilágítás segítheti a problémáinak mélyebb megértését.

A hetente megjelenő pszichológiai témájú podcastek a képekre kattintva érhetők el.

30. Benned is van egy könyv? Interjú Dr. Pető Bencével

30. Benned is van egy könyv? Interjú Dr. Pető Bencével

Dr. Pető Bence könyvmarketing szakértő segített bennünket a könyvírási folyamatban, türelmével, szaktudásával, s a belénk fektetett bizalmával vezetett bennünket az úton, amelynek az lett az eredménye, hogy könyvünk megjelent és a nagyközönség is olvashatja a gondolatainkat. Az interjúban arról beszélgetünk, hogy hogyan kezdődött a pályája és milyen rendszert épített fel annak érdekében, hogy bárki álma valóra válhasson, aki úgy érzi, hogy egy könyv megírásával nyomot szeretne hagyni maga után a világban.

29. Hogyan jöhet létre életünkben egyensúly zavar?

29. Hogyan jöhet létre életünkben egyensúly zavar?

A könyv érdekessége az volt számomra, hogy az asztrológiát a modern pszichológiával kapcsolja össze, és elmagyarázza, hogy hogyan lehet az asztrológiát gyakorlati módszerként az egyénnek a kozmikus erőkhöz fűződő viszonya megértésére használni. Közérthetően bemutatja, hogy az energiáknak a valóban helytálló megismerésével hogyan lehet megérteni a saját életünket, és a természetben létező folyamatokat. A négy elem lényegének ismerete különösen hasznossá vált számomra az egyének pszichológiai felépítésének alapvető megértéséhez, ezért a különböző elemek jellemzőit és azok egyensúlyzavarainak következményeit ismertetem ebben a podcastben.

28. Amit Monspart Sarolta tanított nekem az életről

28. Amit Monspart Sarolta tanított nekem az életről

Monspart Sarolta a találkozásunk első pillanatában elvarázsolt. Egy különleges ember volt, különleges életúttal, a futás nagyasszonyaként is hívták őt, hiszen 1972-ben ő volt az első nő Európában, aki a maratont 3 órán belül futotta le. Ebben a podcastben összefoglalom, hogy mit tanított nekünk az életről, az egészségünkhöz fűződő viszonyunknak milyen alapjait érdemes meghatározni, s mi hogyan alkalmazhatjuk azt a tapasztalatsorozatot, amit itt hagyott nekünk.

27. Az apához fűződő komplexusaink hogyan befolyásolják az életünket?

27. Az apához fűződő komplexusaink hogyan befolyásolják az életünket?

Sok személyes, magánéleti nehézség azzal függ össze, hogy elmaradt a szükséges elszakadás az apai komplexusmintázatunkról. Ami a személyes apakomplexust illeti, nagyon fontos, hogy a megfelelő életkorban leváljunk róla, hiszen egy nagy nyereséget realizálhatunk általa: azt az érzést, hogy a saját életünket éljük. Ennek a leválási folyamatnak az a célja, hogy elfogadjuk saját komplexusunk szembeszökő jegyeit, s tudatosítsuk, hogy pozitív vagy negatív apakomplexusmintázatunk van. S ha ezt megértettük, vállaljuk el a felelősséget azért, hogy az élethelyzeteinkben megtanulunk a saját mondatunkkal válaszolni, s ennek az lesz a következménye, hogy nem nem az apai mondattal, a komplexusos érzéssel reagálunk, hanem önállóan a saját belső igényeink által leszünk jelen egy érzelmi helyzetben.

26. Az anyához fűződő komplexusaink hogyan befolyásolják az életünket?

26. Az anyához fűződő komplexusaink hogyan befolyásolják az életünket?

Sok személyes, magánéleti nehézség azzal függ össze, hogy elmaradt a szükséges elszakadás az anyai komplexusmintázatunkról. Ami a személyes anyakomplexust illeti, nagyon fontos, hogy a megfelelő életkorban leváljunk róla, hiszen egy nagy nyereséget realizálhatunk általa: azt az érzést, hogy a saját életünket éljük. Ennek a leválási folyamatnak az a célja, hogy elfogadjuk saját komplexusunk szembeszökő jegyeit, s tudatosítsuk, hogy pozitív vagy negatív anyakomplexusmintázatunk van e. S ha ezt megértettük, vállaljuk el a felelősséget azért, hogy az élethelyzeteinkben megtanulunk a saját mondatunkkal válaszolni, s ennek az lesz a következménye, hogy nem nem az anyai mondattal, a komplexusos érzéssel reagálunk, hanem önállóan a saját belső igényeink által leszünk jelen egy érzelmi helyzetben.

25. Miért vezetek lelki naplót életem történéseinek megőrzésére?

25. Miért vezetek lelki naplót életem történéseinek megőrzésére?

A saját életükkel való elégedettség kialakítása olyan lelki feladatunk, amelynek technikáit kevésbé tanítják nekünk, hiszen az elégedetlenség témakörével sokkal többször találkozunk a mindennapjainkban.
A lelki naplónak az a funkciója, hogy segítsen a pozitív hálás életmód kialakításában, segítsen a jelenben élni, megélni a boldog pillanatokat, de hasznos, ha tartalmazza a kríziseinkből való felépülés folyamatának állomásait is. Ebben a podcastben azt mutatom be, hogy én hogyan alkalmazom ezt a technikát, életem eseményeinek detektálására.

24. Fordulatra várva - A nyári napforduló üzenete

24. Fordulatra várva - A nyári napforduló üzenete

Az ősi ember, aki még mágikus összhangban élt a természettel, a nyárközépi tűzgyújtással minden bizonnyal a Napot próbálta meg támogatni a sötétséggel vívott harcában. Életerő ezen a napon van a csúcson, de ez egy paradox ünnep is, hiszen mi ünnepeljük a fényt, de a fénypont ettől kezdve veszít az erejéből.
Az aktív teremtés időszaka a nyári napfordulóval véget ér, pont ezen a napon zárul le. Ennek a különös jelenségnek a lelki vonatkozásit mutatom be ebben a podcastben.

23. Mit ismert fel Jung az emberi lélek mélységéről?

23. Mit ismert fel Jung az emberi lélek mélységéről?

Jung halálának 60 évfordulója kapcsán összegyűjtöttem néhány korszakalkotó gondolatát, elméletének olyan aspektusait ami meghatározó volt a személyiségről alkotott gondolkodásmódunkban. Az igazi Jung című könyvben a tudattalan megismerésének olyan lehetőségeit ismerhetjük meg, ami még harmonikusabbá teheti életünket.

Tervezhető-e a Saját életstílusunk?

22. Miért nem ismeri fel a rút kiskacsa, hogy ő a csodaszép hattyú?

Ez a mese egy olyan transzformációt mutat be, amely a kitaszítottság és elutasítottság érzések feldolgozását segíti elő. Azt az utat mutatja be, hogy hogyan lehetséges a külső látszatból keletkező véleménynyilvánításokat, megalázásokat legyőzni s ezáltal eljutni a személyiségünk belső értékeinek képviseletéig. Ennek a nagyon nehéz érzésekkel terhelt folyamatnak milyen állomásai vannak, s milyen tudatos lépések s váratlan események átélésén keresztül juthatunk el az önelfogadás élmény átéléséig.

Tervezhető-e a Saját életstílusunk?

21. Az 1950-es évek asszonyai mit üzennek nekünk mai nőknek?

Az 1950 es évek a restauráció kora volt, a háború szenvedései s magánya nyomán az akkor élő emberek újra megtanulták értékelni a társukat. Ebben a podcastben azt szeretném megmutatni, hogy milyen belső lelki döntések mentén alakult ez a folyamat, s ma a 21 században hogyan adaptálhatjuk a korszak értékeit a saját életünkre, ha az elmúlt időszakban keletkezett bennünk igény a férfi és nő még harmonikusabb kapcsolatának átélésére.

Tervezhető-e a Saját életstílusunk?

20. Hogyan indítsuk újra az életünket a karantén időszak után?

Az elmúlt hónapok eseményei s a belőle kialakult helyzetek olyan megküzdési folyamatot kényszerítettek ki belőlünk, ami folyamatos alkalmazkodást kívánt tőlünk. A karantén időszak megszűnése után érdemes lenne az érzelmi folyamataink esetleges elakadásait detektálni, hogy a helyes megoldási módokat megtalálva újra vissza tudjunk térni az önálló döntéseket biztosító életünkhöz.

Tervezhető-e a Saját életstílusunk?

19. A szerelem valóban a sorsunkat intéző nagy hatalom?

C.G. Jung a pszichoanalitikus nevelés alapjait próbálta létrehozni, hitt abban, hogy a szexualitás nem csupán ösztönösség, hanem kétségtelenül kreatív hatalom is, s lelki életünk nagyon komolyan veendő tényezője. Ebben a podcastben a könyve azon gondolatait ismertetem, hogy mennyire sokrétű az a problémakör, amely megjelenhet egy ember szexuális fejlődése során.

Tervezhető-e a Saját életstílusunk?

18. Miért kell megküzdenünk a sárkánnyal sorsfordító pillanatainkban?

A sárkány szimbóluma szinte minden kultúrában létezik, sokrétű jelentésrétegének érdekes pszichológiai vetületei is vannak. Ebben a podcastben a felnőtté válás próbatételeinek útján elinduló mesehős találkozását mutatom be a sárkánnyal, s azt, hogy a negatív ártó szándékú Sárkány, a rossz, a gonosz bőrébe bújva, hogy mozdítja elő a az elakadt fejlődést s hogyan oldja fel a lelki megmerevedést.

Tervezhető-e a Saját életstílusunk?

17. Odüsszeusz bolyongása tetten érhető még a mai férfiaknál??

Az Odüsszeia az erőslelkű Odüsszeusz tengeri vándorlását írja le, aki a trójai háborút követően, az okosszívű Pénelopéhez a feleségéhez tér haza, meglehetősen hosszú ideig tartó folyamatban. Ebben a podcastben ezt szeretném bemutatni, hogy milyen érzelmi fejlődési utat jár be Odüszeusz, s hogy a női identitás fejlődés 4 alapvető momentuma hogyan van elrejtve ebben a műben.

Tervezhető-e a Saját életstílusunk?

16. A női lélek ragadozó természete

Ebben a podcastben a nőben lévő ragadozó másik aspektusát mutatom be. Szakmai és egyéni életem tapasztalatai alapján szeretnék néhány érdekes gondolatébresztő pszichológiai mozzanatot bemutatni erről a jelenségről. A folyamatról, hogy a férfi hogyan válik áldozattá, és a férfihez bármilyen formában kapcsolódó nő is. Egy igazi ragadozó miért akar irányítani mindent, a férfit is, s miért vágyik arra, hogy érezze, hogy hatalma van egy másik ember felett, vagy egy rendszer összes tagja felett. S miért van szüksége a státuszszimbólumokra, s miért érzi hogy ő akkor értékes, ha ezt meg is tudja szerezni magának.

Tervezhető-e a Saját életstílusunk?

15. A női lélek belső ragadozójának hatásai

2012-ben szembesültem azzal, hogy létezik egy ilyen szóösszetétel, hogy belső ragadozó. Ez egy pszichén belül létező, velünk született természetellenes erő, ami még a legjobb szülői gondoskodás ellenére is megpróbálja az útkereszteződéseinket zsákutcává változtatni. Ekkor elfogadtam létezését, az elmúlt 9 év tapasztalatai alapján szeretném megosztani, amit megtanultam róla, hiszen ma már azt gondolom, hogy az egyéni eredményességhez elengedhetetlen az, hogy ezt az erőt kezelni tudjuk magunkban.

Tervezhető-e a Saját életstílusunk?

14. Hogyan hangolódjunk a természet rendjére Áprilisban?

Minden embernek szüksége van önreprezentációra, hiszen az biztosítja számára saját értékeihez való viszonyulását és önmaga elhelyezését a világban. Ebben a podcastben egy olyan feladatsort mutatok be, amely segítségével az egyén belső pszichés tartalmai kifejezhetők, és ezek megfelelő távolításban általa elemezhetők, s most áprilisban a természet újjászületésének a pillanatában ezek a feladatok az egyéni érési folyamat átélésében és meghatározásában nyújthatnak segítséget.

Tervezhető-e a Saját életstílusunk?

13. Egzisztenciális szorongás és a stratégia hiánya milyen szerepet tölt be az elhízásban?

Az Aranyfonál az elhízás labirintusából című könyvünk kettős megközelítésekből táplálkozva született. Én mindenkitől logikus és racionális alapokon nyugvó jótanácsokat kaptam arra vonatkozóan, hogy hogyan élhetek egészségesebb életet, de túlsúlyosként belülről más érzelmi állapotokban voltam, mint ahogy a többiek ezt kívülről látták. Renáta pedig a külső szemet, a racionális vizsgálódás, kapcsolat és magyarázat keresés útját képviseli a könyvben, melyet tudományos kutatásai során használt. Ebben a részben arról beszélünk, hogy testi, lelki, és szellemi síkon is rendbe kell tenni a dolgainkat, megtalálni a külső és belső világot összekötő aranyfonalat, s kialakítani a megfelelő stratégiát, hogy a valódi változás létrejöhessen.

Tervezhető-e a Saját életstílusunk?

12. Traumatikus élmények és a szexuális vágyzavar szerepe az elhízásban

Az Aranyfonál az elhízás labirintusából című könyvünk kettős megközelítésekből táplálkozva született. Én mindenkitől logikus és racionális alapokon nyugvó jótanácsokat kaptam arra vonatkozóan, hogy hogyan élhetek egészségesebb életet, s hogy hogyan változtassak, de túlsúlyosként belülről mégis mást éreztem, más érzelmi állapotokban voltam, mint ahogy a többiek ezt kívülről látták. Renáta pedig a külső szemet, a racionális vizsgálódás, kapcsolat és magyarázat keresés útját képviseli a könyvben, melyet tudományos kutatásai során használt. A traumatikus élmények feldolgozási nehézségeiről beszélgetünk ebben a részben, s arról is, hogy a szexualitás fejlődési folyamatában hogyan sérülhetünk meg nőként.

A nemrég megjelent az Aranyfonál az elhízás labirintusából című könyv, amelyet Dr. Cserjési Renáta neuropszichológussal írtunk az elhízás pszichológiai háttérfolyamatairól. Ebben a könyvben arra vállalkoztunk, hogy a komoly szakmai koncepciókat és a sikeresen változtatók tapasztalatait, valamint a munkánk során segítséget kérő, túlsúllyal küzdő páciensek érzelmi élményeit, nehézségeit úgy foglaljuk össze, hogy mindenki számára érthetővé tegyük a problémakör lelki aspektusait. Az volt a szándékunk, hogy úgy mutassuk be a problémakört, hogy az alapok megértése után már mindenki meg találhassa azt az utat, amit alkalmazni tud a saját életében.

Tervezhető-e a Saját életstílusunk?

11. Testképünk és annak változásai hogyan hatnak az elhízásra?

Az Aranyfonál az elhízás labirintusából című könyvünk kettős megközelítésekből táplálkozva született. Én mindenkitől logikus és racionális alapokon nyugvó jótanácsokat kaptam arra vonatkozóan, hogy hogyan élhetek egészségesebb életet, s hogy hogyan változtassak, de túlsúlyosként belülről mégis mást éreztem, más érzelmi állapotokban voltam, mint ahogy a többiek ezt kívülről látták. Renáta pedig a külső szemet, a racionális vizsgálódás, kapcsolat és magyarázat keresés útját képviseli a könyvben, melyet tudományos kutatásai során használt. Ebben a részben a testképpel kapcsolatos kutatási eredmények és a páciensek valódi érzésvilága mentén beszélünk erről a témáról.

Tervezhető-e a Saját életstílusunk?

10. Miért tévedünk el a túlsúly probléma megoldása közben?

Az Aranyfonál az elhízás labirintusából című könyvünk kettős megközelítésekből táplálkozva született. Én mindenkitől logikus és racionális alapokon nyugvó jótanácsokat kaptam arra vonatkozóan, hogy hogyan élhetek egészségesebb életet, de túlsúlyosként belülről mégis mást éreztem, mint ahogy a többiek ezt kívülről látták. Renáta pedig a külső szemet, a racionális vizsgálódás, kapcsolat és magyarázat keresés útját képviseli a könyvben, melyet tudományos kutatásai során használt. A könyv így tehát dialógusra épül, a belső átélt személyes érzelmi megélések, nem mindig tudatos élménymagjainak összevetése a külső racionális és magyarázó folyamatokkal. A podcastben ezt a közös könyvkészítési út alaptéziseit beszéljük meg.

Tervezhető-e a Saját életstílusunk?

9. Pihenést, elalvást segítő relaxációs gondolatsor

 Munkám során nagyon fontosnak tartom a relaxáció élettani hatásait megmutatni a pácienseknek, ezért többféle módszerrel is próbálom a testi nyugodt állapot elérését kialakítani a pácienseknél. Érkezett felém már olyan kérés tőlük, hogy készítsek a saját hangommal egy pihenést elősegítő relaxációs gondolatsort, amit ők az otthonukban is meghallgathatnak. Ebben a podcastben szeretnék bemutatni nektek egy ilyen gondolatsort érdekességként, bízva abban hogy sokaknak segíteni fog a mindennapi stresszhelyzetek hatásainak oldásában.

Tervezhető-e a Saját életstílusunk?

8. A férfi lélek láthatatlan mintázatai és hatásaik mindennapi életünkre?

Ebben a podcastben a férfilélekben megtaláható archetípusokat szeretném bemutatni. J S. BOLEN: Bennünk élő istenek c. könyve alapján. A férfiak gyakran a belső világuk archetípusai és a külső világ sztereotípiái között rekednek. Ha egy férfi a benne élő archetípusokkal tisztában van, növelheti az önismeretét és az önelfogadását, megnyithatja a kommunikációs csatornáit mások felé, és esélyt adhat arra, hogy az önmegvalósításhoz és örömhöz vezető döntéseket tudjon hozni. A nők számára pedig azért lehet fontos ezen belső lelki működések világának ismerete, mert megismerheti belső vonzódásait.

Tervezhető-e a Saját életstílusunk?

7. Hófehérke mit üzen nekünk nőknek az üvegkoporsó csendjéből??

A Hófehérke mesében azt ismerhetjük meg, hogy mennyire sok aspektusa van annak, ha életünk folytatásának útját keressük, de én hiszek abban, hogy érdemesebb ezt az utat végigjárni, mint az üvegkoporsóban tetszhalottként feküdni. Megtörténhet minden nővel, hogy naivitása miatt rivalizációs helyzeteiben a királynő ármánykodásai célba érnek, s arra döbben rá, hogy az élete aktív irányításának a folyamata kicsúszott a kezei közül. Ebben a podcastben azt szeretném bemutatni, hogyan szerezhető vissza az irányítás, s a milyen készségek kialakítására van szükség ilyen esetekben.

Tervezhető-e a Saját életstílusunk?

6. Psyché próbatételei léteznek még a 21.században?

Szinte minden nő életében megtörténik, hogy harcolnia kell a szerelméért. Sokszor spontán módon intuitív módon próbálja megoldani ezt a számára életfontosságú helyzetet, de szinte soha nem látja át, hogy milyen készségekre lenne szüksége valóban a szerelme visszaszerzéséért. Ebben a podcastben összefoglalom, hogy Psychének milyen folyamaton kellett végigmenni Ámor szerelméért és a halhatatlanságért.

Miért töltünk olyan sok időt önkorlátozó hiedelmeink fogságában?

5. Miért töltünk olyan sok időt önkorlátozó hiedelmeink fogságában?

A korlátozó hiedelmeink kétféle módon épülnek be az életünkbe, egyrészt a környezet visszajelzései alakítják, s mindezek mellet mi magunk is kialakítunk egy világlátást, amely meghatározza a gondolatainkat önmagunkról, lehetőségeinkről. A podcastben a leggyakoribb önkorlátozó hiedelmeket és a szempontváltás lehetőségeit foglalom össze, annak érdekében, hogy az öngyógyító folyamataink is létrejöhessenek az életünkben.

Tervezhető-e a Saját életstílusunk?

4. Hamupipőke sorsfordító képessége létezhet még a 21. században?

Az a tapasztalatom, hogy a Hamupipőke életérzés sok nő lelkében, beleértve az enyémet is néha helyet talál magának. Hatását s sorsfordító képességeit foglaltam össze ebben a podcastben. Ez a történet a frusztrációról szól, arról, hogy a főhősnő hogyan küzd meg mindenki frusztrációjával azért, hogy saját élete legyen. S szól arról is, hogy hogyan gyógyítható a sérült nőiség, s milyen érzéseket kell elfogadni önmagunkban, s milyen lépéseket kell megtenni azért, hogy érettebb formában élhessük meg a szerelmet.

Tervezhető-e a Saját életstílusunk?

3. 25 éves terv - Van értelme a hosszútávú tervezésnek?

Dan Sullivan a 25 éves terv című könyvének gondolatait mutatom be ebben a podcastben. Egy 25 éves időtávra való tervezés ebben az örökösen változó világunkban elsőre abszurdan hangozhat. Azonban, ha megismered ezt a koncepciót, talán számodra is lehetségessé válhat az, hogy a saját mozgásban lévő jövőd ura lehetsz. A 25 éves terv folyamatos készítésének legjelentősebb hatása az alkotó, kezdeményező és újító képességedre lesz, s ha bujkál benned kreativitás, akkor érdemes ezeket a technikákat beépíteni az életedbe.

Tervezhető-e a Saját életstílusunk?

2. Tervezhető-e a Saját életstílusunk?

A munkám során arra a következtetésre jutottam, hogy valójában a saját élettel való elégedettség az, amit a páciensek szerettek volna kialakítani az életükben és ezért kértek segítséget tőlem. A harmóniát keresték az életükben, az egyéni létezésük kiegyensúlyozottságát, a létezés összhangját a többi emberrel, és a külső fizikai világgal. Sok-sok életvezetési technikával ismerkedtem meg a beszélgetések során, s néhányat érdemesnek is tartottam az én életembe is alkalmazni, ebben a podcastben azokat a gondolkodásmódokat osztom meg, amelyek a legtöbb eredményt biztosították nekem.

Fordulatra várva - A téli napforduló üzenete

1. Fordulatra várva - A téli napforduló üzenete

A napforduló csillagászati kifejezés. Az év két pillanata: a Nap legmagasabb déli pozíciója a Baktérítőn, illetve északi pozíciója a Ráktérítőn; az az időpont amikor (látszólagos) éves égi útján a Nap észak-déli mozgása ellentétes irányúra változik. A téli napforduló 2020 december 21-én van s az északi féltekén a csillagászati tél kezdetét jelenti. A téli napfordulóhoz számos ősi népi szokás kapcsolódik, és ünnepségek kísérik, s üzenete ma is aktuális lehet számunkra. Szeretjük és várjuk pozitív fordulatokat, amikor úgy gondoljuk, hogy életünk jobbra fordulhat, de a negatív fordulatok fogadása már nehezebben megy nekünk. Talán érdemes lenne a fordulatok létezésének elfogadását közelebb engedni magunkhoz.